Frequently asked questions

Naar welk project gaat het fondsenwervend resultaat van America Today Tomorrow?


De opbrengsten van deze campagne gaan naar het proejct dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de oorspronkelijke bewoners van Argenbtinië in het noorden van Argentinië. Hector Manzano ontfermt zich over deze bewoners en zorgt voor medische hulp, voedsel en kleding en nog veel meer. Zie de projectenpagina voor meer informatie.
Wat zijn de kosten van deze fondsenwervende campagne?


Deze fondsenwervende campagne is een uitzondering op hoe een dergelijke campagne meestal werken. Meestal wordt er een percentage bovenop een bestaande productprijs gedaan, en dat percentage gaat naar het goede doel/ project. In dit geval gebeurt dat niet. De verkoopprijs van Mi Nona Dulce de Leche wordt gehandhaafd en daar gaat € 0,50 cent van naar het proejct van Hector Manzano.
De kosten van de gehele campagne, coordinatie, distributie van de potjes, marketing, communicatie, werven van de restaurants kost nog eens € 0,50.
Wat is America Today Tomorrow?


America Today Tomorrow is een fondsenwervende initiatief van Toekomst van Nederland, de onderneming van David Berg. America Today Tomorrow organiseert fondsenwervende campagnes ten bate van waardevolle projecten die ten goede komen aan de kwaliteit van leven van de bevolking van Zuid Amerika. Naast America Today Tomorrow bestaan ook Africa, Today, Tomorrow en Asia, Today, Tomorrow.
Hoe krijg ik mijn bestelde Dulce de Leches potjes?


America Today Tomorrow werft over heel Nederland deelnemende restaurants.
Iedereen ontvangt na bestelling een voucher die ze kunnen inwisselen bij een van de deelnemende restaurants.
Hoe kan America Today Tomorrow voor mijn project fondsenwerven?


Elk kwartaal organiseert America Today Tomorrow een fondsenwervende campagne. Elke stichting of sociale onderneming met een waardevol project dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de inwoners van Zuid Amerika kan een aanvraag indienen om 'project van het kwartaal' te worden. De projecten worden vervolgens aan onze 'Asia Today Tomorrow' community voorgelegd en het project met de meesste stemmen wordt het project van het kwartaal. De fondsenwervende campagne kan wederom een verkoopcampagne zijn, of een donatiecampagne. Dat is afhankelijk van het verhaal en impact van het project. Stuur een email naar campaign@americatodaytomorrow.com voor meer informatie. De projecten voor het tweede en derde kwartaal zijn al geselecteerd. Indien u een project heeft voor het vierde kwartaal stuur ons dan meer informnatie.